Alle indlæg af admin

Slut fred med din indre kritikker

Måske har du ind indre stemme der af og til er lidt kritisk overfor dig. Du kunne kalde det din indre kritikker.
En gang i din barndom blev denne side af dig formet for at beskytte dig. Den indre kritikkers positiv hensigt var at være på forkant med kritik, således at du kunne nå at ændre adfærd og dermed undgik kritik fra dine forældre.
I din voksenliv er den indre kritikker måske ikke altid så hensigtsmæssig. Den skaber utryghed og du bliver distanceret fra din inderste kerne.
Mød den indre kritikker med dit hjerte. For i hjertet findes der ikke ret og vrang. I hjertet findes kun accept og kærlighed af det der er. Og på den måde mister den indre kritikker sin kraft.

Har du det sommetider svært med en person?

Har du det sommetider svært med en person, eller har du det sommetider svært med en side af dig selv?

Så gør brug af en meditationsform, der kaldes “Tonglen Meditation”. Meditationen går ud på at give og modtage i samme takt som din vejrtrækning.

Sæt dig behageligt til rette – og ret opmærksomheden mod den person du har det svært med.

Tag nogle nogle rolige og dybe vejrtrækninger.

Du skal nu tage 3 specielt dybe og lange vejrtrækninger:

Du forestiller dig nu, at du modtager al den smerte og al den frustration den anden person måtte beside. Al dette modtager du på din første dybe og lange vejrtrækning.

Du blander smerten og frustrationerne som den anden besider med din egen smerte og din egen frustation.

På den første dybe og lange udånding slipper du al den fælles smerte og frustration, som I sammen besider.

På den anden og på den tredje dybe og lange indånding tager du hvad der måtte være tilbage af smerte og frustration fra den anden person. Og på udåndingen slipper du resterne af jeres fælles smerte og frustration.

Forestil dig nu at der overfor dig sidder en “vis person”. I panden på denne vise person er der et intenst lys der er rettet mod dig. Et lys fyldt med energi, varme og medfølelse.

Som en vandkande der kan fylde en spand med vand, skal du forestille dig at dette intense lys fylder dig med varme, energi og medfølelse.

Mærk hvordan din krop langsomt bliver fyldt med energi, varme og medfølelse fra tæerne og hele vejen op til hovedet. Din krop bliver fyldt ud i alle celler.

Hver af dine celler bliver fyldt til bristepunktet af energi, varme og medfølelse.

Når alle cellerne er fyldte, begynder de hver især sende energi varme og medfølelse ud til andre.

Først til den anden person, som du før havde det svært med. Vedkommende bliver nu fyldt op med energi, varme og medfølelse.

Derefter til alle dem du kender. De bliver alle fyldt med energi, varme og medfølelse.

Og så til alle dem du ikke kender. De bliver også fyldt med energi, varme og medfølese.

Sid nu lidt og mærk dig selv.

 

 

Om mediation og følelsen af at være – “The simple feeling of being”

Ken Wilber har skrevet en bog med denne titlen “The simple feeling of being”.

Ole Vadum Dahl referer til netop denne følelse “The simple feeling of being” i foredrag om meditation.

Jeg selv har en daglig meditationspraksis, hvor jeg ofte får denne følelse af væren, der bedst beskrives som “The simple feeling of being”.

I min meditation skaber jeg en objektiv bevidsthed. En bevidsthed omkring de tanker, der måtte være; en bevidsthed omkring de følelser, der optager mig; og en bevidshed omkring min krop.

Jeg bruger ofte et billede af mig selv stå på en blæsende mark, hvor jeg har sat en drage op.

Dragen er symbolet på mine tanker, mine følelser og min krop. Snoren der holder dragen er symbolet på min opmærksomhed, min bevidsthed.

Så længe snoren er der – så længe har jeg min bevidsthed og opmærksomhed på dragen. Hvis snoren pludselig sprang, ja så ville dragen flyve væk og være ude af mit opmærksomhedsfelt – uden af min bevidsthed.

Under mediation ser jeg dragen som et objekt. Et objekt der dels er mine tanker, dels er mine følelser og dels er min krop.

Og dette objekt står jeg så og betragter via min obmærksomhed – snoren. Og dét jeg, der betragter objektet, det er min kerne – mit inderste jeg.

Så i løbet af meditationen betragter jeg først objektivt min krop, mine følelser og mine tanker. Og dragen er symbolet for disse objektive dele af mig.

Så vender jeg 180 grader og retter opmærksomheden på den der holder dragen. Altså mig. Mit inderste jeg.

Jeg læner mig ind i mit inderste jeg – ind i min essens.

Giver slip på udåndingen.

Og accepterer det der er.

Uden at vurdere, uden at sætte i bås, uden at dømme, uden at forsøge at lave om på noget.

Blot accepterer dét der er.

Fordi dét er det eneste der er.

The simple feeling of being.

 

Svære følelser

Når livet er svært og du bokser med nogle svære følelser er det godt at huske på at:

Følelser er kropsfornemmelser.

En metode til at arbejde med svære følelser er: Dis-identifikation.

En årsag til at en følelse kan være svær at rumme for dig kan være, at du er fuldstændig identificeret med følelsen. Den fylder bogstavligt hele din bevidsthed, og du kan have svært ved at overskue, hvordan denne svære følelse nogensinde kan forsvinde igen.

I et coaching forløb, hvor svære følelser er et tema, kunne jeg guide dig igennem en lille øvelse, som kan hjælpe dig, til at få et mere objektivt syn på følelser.

I øvelsen går vi ind og arbejder med den svære følelse og prøver at beskrive den så objektivt som muligt.

Det hjælper på objektiviteten, hvis du indtager en nysgerrig og fordomsfri holdning – som hvis du skulle beskrive en genstand, som du for første gang i dit liv har stiftet bekendtskab med. En beskrivelse  uden forudindtagede holdninger – og uden sammenligninger med noget velkendt. 

En vigtig forudsætning, for at kunne beskrive en følelse så objektivt som muligt, er at være nærværende

Det er med andre ord vigtigt at følelser beskrives i nutid uden indblandinger fra evt. tidligere erfaringer med samme følelse, og uden påvirkninger af hvad denne følelse kan evt. kan fører til i en tænkt fremtid.

Nærvær opnås lettest ved at mærke sin krop. Og da følelser jo er kropsfornemmelser, er det jo af flere grunde indlysende, at denne øvelse tager udgangspunkt i  kroppen

Jeg vil stille nogle objektive spørgsmål omkring den aktuelle  kropsfornemmelse.

Og derigennem slipper du forhåbentlig din identifikation med følelsen, og følelsen bliver derved lettere at leve med.

Et muligt forløb kunne være, at du går fra at være i dine følelsers vold – til at have en følelse.

 

 

 

 

 

 

Gå amok i drømme og ønsker – og de bagved liggende overbevisninger

Prøv sæt dig ned og tillad dig selv at “gå drømme amok”.

Find et sted hvor du kan sidde uforstyret.

  • Forestil dig så, at du kan gøre alt hvad du drømmer om. Uden begrænsninger.
  • Forestil dig at du kan blive til alt det du drømmer om. Du skal vælge fra alle hylder – også den øverste hylde.
  • Forestil dig at du kan opnå alt det du drømmer om. Uden forbehold.

Skriv det så ned.

Du kan evt. starte sætningerne med:

  • “jeg vil ønske at jeg kunne…..”
  • “Jeg vil gerne blive bedre til ….”
  • “Jeg drømmer om at ……”

Kig lidt på det du har skrevet ned. Mærk efter om du har hjertet med.

Derefter skal du – for alle de sætninger du har skrevet – tilføje et “MEN…” efterfulgt at en sætning.

Denne sætning skal beskrive hvad det er der holder dig tilbage, hvad det er der forhindre dig i at leve dine inderste og største drømme ud.

Et eksempel kunne være:

“Jeg drømmer om at være mere afslappet i forhold til hvad andre tænker om mig, MEN jeg har et behov for accept fra andre – og derfor kan jeg ikke slappe helt af overfor andre.”

Denne sidste del af sætningen – det der kommer efter “MEN” – kan hjælpe dig med at find ind til nogle af dine leveregler, overbevisninger eller påstande.

Og ved at lave denne øvelse – som består i at kaste lys over dine overbevisninger – kan du gøre dig fri af uhensigtsmæssige bindinger.

Du kan evt. tage en samtale med en god ven eller din coach omkring dine oplevelser med denne øvelse.

 

Positiv Psykologi

I en lang periode arbejdede jeg med en konkret øvelse indenfor positiv psykologi.

På vej hjem fra arbejde fandt jeg 5 positive ting fra den pågældende dag.

Ting – både små og store – der gjorde mig glad, opgaver jeg havde afsluttet med success, anderkendelse fra en kollega, ros til en kollega osv.

Da jeg så var hjemme blev jeg siddende i bilen mens jeg skev de 5 positive ting ned i en lille bog.

Jeg gjorde det i ca. 3 måneder, og det gav mig et mærkbart løft i humør og tilfredsstillelse.

Jeg kan varmt anbefale denne lille øvelse. 🙂

Uhensigtsmæssig rolle

Kender du situationen hvor du nærmest pr. automatik påtager en rolle i en bestemt sammenhæng overfor en eller flere personer? Og bagefter tænker du: “Det var vist ikke så hensigtsmæssigt at reagere på den måde.”
Et rigtig godt værktøj til brug i en sådan situation er Y-modellen.
Y-modellen fører dig gennem forskellige stadier såsom bevidstgørelse, mønsterbrydninng og reorientering.
Du står til sidst overfor et kreativt valg, der gør det lettere for dig at bryde med den uhensigtsmæssige rolle og istedet vælge en anden rolle, der måske passer bedre i situationen.

Vinterbadning

Vinterbadning er sundt for sjæl og legeme.
Jeg har nu dyrket denne disciplin i over 10 år og det er stadig en fornøjelse hver gang.
Jeg bader i Almindesø og er medlem af klubben Den Blå Tap. Se denblaatap.dk.

De 3 Mentorer

Forestil dig, at du inviterer 3 nære personer til kaffe.
Hver af de 3 personer har en egenskab, som du værdsætter.
Det kunne være en hjertelig person du beundre for sin empati og rummelighed.
Det kunne være en person du beundre for engagement og skaberkraft.
Og det kunne til slut være en person du beundre for sin store visdom.
Forestil dig så, at disse tre personer hver giver dig et godt råd.
Hvilke råd ville du få?
Vid med dig selv, at du altid kan “invitere” disse 3 personer til kaffe for at få gode råd.
Vid også, at de egenskaber du beundre hos dem, også er egenskaber du selv besidder.