Svære følelser

Når livet er svært og du bokser med nogle svære følelser er det godt at huske på at:

Følelser er kropsfornemmelser.

En metode til at arbejde med svære følelser er: Dis-identifikation.

En årsag til at en følelse kan være svær at rumme for dig kan være, at du er fuldstændig identificeret med følelsen. Den fylder bogstavligt hele din bevidsthed, og du kan have svært ved at overskue, hvordan denne svære følelse nogensinde kan forsvinde igen.

I et coaching forløb, hvor svære følelser er et tema, kunne jeg guide dig igennem en lille øvelse, som kan hjælpe dig, til at få et mere objektivt syn på følelser.

I øvelsen går vi ind og arbejder med den svære følelse og prøver at beskrive den så objektivt som muligt.

Det hjælper på objektiviteten, hvis du indtager en nysgerrig og fordomsfri holdning – som hvis du skulle beskrive en genstand, som du for første gang i dit liv har stiftet bekendtskab med. En beskrivelse  uden forudindtagede holdninger – og uden sammenligninger med noget velkendt. 

En vigtig forudsætning, for at kunne beskrive en følelse så objektivt som muligt, er at være nærværende

Det er med andre ord vigtigt at følelser beskrives i nutid uden indblandinger fra evt. tidligere erfaringer med samme følelse, og uden påvirkninger af hvad denne følelse kan evt. kan fører til i en tænkt fremtid.

Nærvær opnås lettest ved at mærke sin krop. Og da følelser jo er kropsfornemmelser, er det jo af flere grunde indlysende, at denne øvelse tager udgangspunkt i  kroppen

Jeg vil stille nogle objektive spørgsmål omkring den aktuelle  kropsfornemmelse.

Og derigennem slipper du forhåbentlig din identifikation med følelsen, og følelsen bliver derved lettere at leve med.

Et muligt forløb kunne være, at du går fra at være i dine følelsers vold – til at have en følelse.